شما تعداد 1 مورد در سبد دارید. قیمت آن 65000 تومان

پزشکان مرکز

خانه پزشکان مرکز

متخصصین درمانگاه تخصصی دیابت ثمین

رضا بلوچی

رضا بلوچی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مدیر اداری پژوهشکده علوم غدد
مدیر درمانگاه دیابت ثمین

دکتر مجید ولی زاده

دکتر مجید ولی زاده

مسئول فنی درمانگاه دیابت ثمین
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
رئیس مرکز تحقیقات چاقی
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم غدد

درمانگاه تخصصی دیابت ثمین

مرکز جامع پیشگیری، درمان و پژوهش دیابت

۲۲۴۳۲۵۰۰ داخلی ۱تماس با ما